เกมออนไลน์ holiday palace ที่ควรทราบ

เกมออนไลน์ holiday palace ที่ควรทราบ

     เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึ้นทำให้ผู้ใหญ่หลายคนยินดีที่จะให้ลูกหลานเรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งเด็กๆที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างสนุกนั่นก็คือการเล่นเกม เมื่อเทคโนโยลีมีบทบาทมากขึ้น เกมก็ถูกพัฒนามากขึ้นเช่นกัน เด็กในปัจจุบันจึงตกเป็นเหยื่อของเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเกมนั่นเอง holiday palace คำว่าเด็กติดเกมจึงเกิด จึงเกิดขึ้นมา เด็กติดเกมก็คือการที่เด็กเล่นเกมออนไลน์ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นการเรียน เกมที่เด็กเหล่านั้นคือ เกมออนไลน์โดยที่เกมนั้นสามารถสามารถที่จะสื่อสารและเล่นด้วยกันหลายๆคนได้ ทำให้เกิดความสนุกสนานเสมือนอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แต่ผลเสียที่เกิดจากการเล่นเกมออนไลน์เหล่านี้ก็มีมากมายเช่นเดียวกัน นั่นคือ

 

holiday palace

 

     holiday palace

1. สายตาสั้น การเล่นเกมออนไลน์นั้นทำให้สายตาสั้นได้ เพราะเกิดจากการจ้องคอมพิวเตอร์มากเกินไป การจ้องคอมพิวเตอร์ในระยะเวลานานๆ ทำให้เราต้องใช้สายตาในการเพ่งมองมากขึ้น อีกทั้งแสงรังสีต่างๆที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์ทำให้ส่งผลเสียต่อสายตาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากเด็กติดเกมที่ต้องใช้สายตาจ้องคอมพิวเตอร์นานๆแล้วนั้นที่ต้องระวัง ยังรวมไปถึงกลุ่มคนในวัยทำงานที่ต้องคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกัน

2. การทะเลาะเบาะแว้ง ส่วนใหญ่จะเกิดจาการเล่นเกมออนไลน์ที่สามารถสื่อสารตอบโต้กันได้ยิ่งสามารถสร้างการทะเลาะเบาะแว้งกันได้

3. เสียเงินทองไปกับเรื่องไร้สาระ เพราะบางคนไม่มีคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ทำให้การเล่นเกมออนไลน์นั้นไม่สนุกสนาน จึงทำให้ต้องเสียเงินในเกมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงมากขึ้นกว่าเดิม หรือ การเข้าไปที่ร้านเกมออนไลน์เพื่อที่จะได้เล่นเกมออนไลน์ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

4. ขาดสารอาหาร การเล่นเกมออนไลน์อย่างสนุกสนานต่อเนื่องทำให้บางคนไม่ได้ทานอาหารครบถ้วนหรือการทานอาหารแต่ไม่ได้รับสารอาหารครบตามสัดส่วน บางคนอาจจะทานอาหารที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เลยก็ว่าได้ การทานอาหารฟาสฟูดส์เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้เราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเพราะอาหารฟาสฟูดส์เป็นอาหารที่ทานง่ายๆไม่ได้มีส่วนประกอบมากมายจึงทำให้เราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน

5. เป็นโรคง่าย สืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่ได้รับสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายทำให้เกิดโรคแซกซ้อนมากมายเช่นโรคขาดสารอาหาร เป็นหวัดได้ง่ายเพราะการรับประทานอาหารบนหน้าจอทำให้เกิดเชื้อโรคที่บริเวณคอมพิวเตอร์สะสม ที่สำคัญต่อชีวิตที่สุด คือการเป็นโรคหัวใจ เพราะการตื่นเต้นหรือการที่ทำให้หัวใจเต้นอย่างรวดเร็วจอนเกิดอาการช็อคได้ การเล่นเกมออนไลน์สามารถทำให้ร่างกายตื่นเต้นได้ตลอดดังนั้นเด็กติดเกมจึงมีอัตราเสี่ยงสูงต่อเป็นเป็นโรคหัวใจง่าย เกมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษต่อมนุษย์เรามากมายโดยเฉพาะเด็กๆดังนั้นกิจกรรมอื่นๆที่สร้างสรรค์เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย เป็นต้น แต่เกมออนไลน์ทำให้เกิดโทษต่อเรามากมายเช่นกัน อยู่ที่ว่าเราสามารถควบคุมตัวเองได้มากน้อยเพียงใด เกมออนไลน์มีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ประโยชน์ในด้านใด